Υποστήριξη & Ανάπτυξη

Υποστήριξη & Ανάπτυξη

Υποστήριξη και ανάπτυξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους διάφορους κλάδους και αλυσίδες αξίας του αγροτοδιατροφικού τομέα, μέσω μεταφοράς γνώσεων και στοχευμένης εκπαίδευσης, αλλά και μέσω δημιουργίας δικτύων διάδοσης πληροφοριών και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων του cluster, με την πραγματοποίηση εκπόνησης κοινών προγραμμάτων έρευνας, εκπόνηση κοινών δράσεων προώθησης προϊόντων και αξιοποίηση κοινών υποδομών

Copyrights © 2020 AgriDiverCluster All Rights Reserved. Powered by TROPOS Productions

X