ΟΡΑΜΑ

Όραμα

Όραμα μας, αποτελεί η δημιουργία ενός κάθετου cluster αποτελούμενου από επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους της αλυσίδας αξίας των φυσικών προϊόντων με στόχο την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και την προώθησή τους στην αγορά του εσωτερικού αλλά κυρίως εξωτερικού.

Copyrights © 2020 AgriDiverCluster All Rights Reserved. Powered by TROPOS Productions

X