ΔΟΜΗ ΤΟΥ CLUSTER

Δομή του Cluster

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι ο εμπνευστής και Φορέας Αρωγός του AgriDiverCluster. Μέσω της έρευνας που διεξάγει, το Ινστιτούτο παράγει και μεταφέρει γνώση για την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα και την επίλυση επίκαιρων προβλημάτων του. Η συλλογή, η προστασία και η αξιοποίηση σπάνιων, απειλούμενων, ενδημικών και λοιπών ειδών προτεραιότητας, καθώς και του συνόλου των φυτογενετικών πόρων της ελληνικής χλωρίδας (άγρια συγγενή είδη των καλλιεργούμενων και  ντόπιες και εγχώριες ποικιλίες καλλιεργούμενων) για τα οποία διαπιστώνεται έντονο και πολύπλευρο εμπορικό ενδιαφέρον τελευταία, στοχεύει στη δημιουργία νέων αγροδιατροφικών προϊόντων με μοναδικά χαρακτηριστικά και υψηλή προστιθέμενη αξία. Ιδιαίτερη θέση έχουν τα είδη με αρωματικές/φαρμακευτικές ιδιότητες, αλλά και όσα συμβάλλουν θετικά στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις. Η έρευνα αφορά την γενετική και την βελτίωση μέσω συμβατικών και σύγχρονων μεθόδων μοριακής και γονιδιωματικής,  τα σύγχρονα συστήματα φυτοπροστασίας, την αειφορική γεωργία και γεωργία ακριβείας με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής, την βέλτιστη αξιοποίηση των εισροών με γνώμονα τη μείωση του κόστους παραγωγής όπως και την προστασία του περιβάλλοντος, την εφαρμογή αρχών κυκλικής οικονομίας (χρήση των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών ως υπολείμματα ενσωματωμένα στα σιτηρέσια των αγροτικών ζώων), καθώς και την εφαρμογή της υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας σε θέματα επισιτιστικής ασφάλειας. Τέλος το Ινστιτούτο,  παρέχει καινοτόμες μεθοδολογίες μέσω της κατάρτισης που προσφέρει στους ανθρώπους που ασχολούνται άμεσα με την καλλιέργεια των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών.

Συντονίστρια το έργου είναι η Δρ. Κατερίνα Γρηγοριάδου και κύρια μέλη της ομάδας ο Δρ. Ιωάννης Γανόπουλος και ο Δρ. Αθανάσιος Ράγκος.

Η ομάδα του AGriDiverCluster αποτελείται από το σύνολο των ερευνητών του Ινστιτούτου που καλύπτουν τις περισσότερες ειδικότητες του χώρου της αγροδιατροφής, αλλά και των υπολοίπων Ινστιτούτων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Αρχικό πυρήνα ιδιωτικών φορέων αποτελούν οι εταιρίες:  Κορρές-Φυσικά Προϊόντα, ΓΕΩΕΛΛΑΣ, BIOS AGROSYSTEMS, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ-ΕΛΒΙΖ, SYMBEEOSIS LONG LIVE LIFE, ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ, ΝΟΒΑΣΕΡΤ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ-ΟΛΥΜΠΟΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ, Συνεταιρισμός αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και πολυδύναμων καλλιεργειών-Θράκης Θησαυρός, TROPOS Branding, IQ-Crops-ΕΥΦΥΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ και ΓΑΙΑ Seeds.

Παράλληλα ως αρωγοί στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν, το ΝΠΔΔ Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών και οι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς: Εργαστήριο Διατροφής και Εργαστήριο Ζωοτεχνίας του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ, Εργαστήριο Δενδροκομίας ΑΠΘ, Εργαστήριο Δενδροκομίας ΠΘ, Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας ΑΠΘ, Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων ΕΚΠΑ.

Copyrights © 2020 AgriDiverCluster All Rights Reserved. Powered by TROPOS Productions

X