ΔΙΑΧΥΣΗ/ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Διάχυση/Δημοσιότητα

«An innovative cluster for the Utilization of Greek biodiversity and plant genetic resources»

HAICTA 2022

Read Online/Download

«ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ LES PAYSAN DE ROUGELINΕ»

Χριστίνα Α. Παπαϊωάννου, Γεωπόνος ΤΕ, ΜΒΑ150

Read Online/Download

«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ»

Χριστίνα Α. Παπαϊωάννου, Γεωπόνος ΤΕ, ΜΒΑ 150

Read Online/Download

Στρατηγική Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3)

(Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3)

2021 -2027

 

Read Online/Download

Copyrights © 2020 AgriDiverCluster All Rights Reserved. Powered by TROPOS Productions

X