ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ιστορικό

Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας (clusters), αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες, τόσο για την επιχειρηματικότητα όσο και την έρευνα και ανάπτυξη, και συνδυάζουν πόρους και γνώσεις με στόχο τα μέλη τους να συνεργαστούν σε κοινές στρατηγικές και να διεξάγουν δραστηριότητες που είναι προς το συμφέρον όλων, και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που τα αποτελούν. Η δημιουργία ενός cluster γίνεται συνήθως έπειτα από συλλογική πρωτοβουλία, με την εμψύχωση ενός συντονιστή του Φορέα Αρωγού.

Η δημιουργίας του cluster από φορείς με εμπειρία στην υποστήριξη της καινοτομίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας έχει ως στόχο την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας.

Copyrights © 2020 AgriDiverCluster All Rights Reserved. Powered by TROPOS Productions

X