Προστασία της Βιοποικιλότητας

Προστασία της Βιοποικιλότητας

Η προστασία της βιοποικιλότητας και των φυτογενετικών πόρων της χώρας αποτελεί προτεραιότητα. Η ελληνική φυτική βιοποικιλότητα (εθνικοί φυτογενετικοί πόροι) είναι:

  • • ιδιαιτέρως πλούσια (6.764 αυτοφυή είδη και υποείδη με πολυάριθμους οικότυπους-βιότυπους-χημειότυπους και πάρα πολλές – υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις χίλιες - παραδοσιακές ποικιλίες καλλιεργούμενων φυτικών ειδών),
    • μοναδικής ταυτότητας (ποσοστό αυτόχθονων ενδημικών φυτών που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού: 22%) και
    • ποικιλοτρόπως χρήσιμη-πολύτιμη (>1.650 είδη και υποείδη με αρωματικές-φαρμακευτικές-κοσμητολογικές ή/και βαφικές ιδιότητες, εκατοντάδες είδη-υποείδη με αγροδιατροφικό ενδιαφέρον, εκατοντάδες φυτικά είδη με εγνωσμένη ανθοκομική-καλλωπιστική αξία, δεκάδες υλοτομούμενα είδη, κ.ά.).
    Από τον τεράστιο πλούτο φυτογενετικών πόρων της χώρας, μέχρι σήμερα καλλιεργείται συστηματικά μόνο ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό (<1%). Συνεπώς, σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές για παραγωγή ελληνικών προϊόντων με ταυτότητα και δυνατότητες αυθεντικοποίησης ελληνικών προϊόντων παραμένουν ακόμα λανθάνουσες και αναξιοποιήτες σε μεγάλο βαθμό, ενώ σε ερευνητικό επίπεδο κάτι τέτοιο είναι απολύτως εφικτό.

Copyrights © 2020 AgriDiverCluster All Rights Reserved. Powered by TROPOS Productions

X