3η Διαδραστική Συνεδρία AgriDiverCluster (08.07.2021)

3η Διαδραστική Συνεδρία AgriDiverCluster (08.07.2021)

Πραγματοποίηση 3ης Συνεδρίας του 1ου Κύκλου Επιμόρφωσης
Την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, διαδικτυακά, η 3η συνεδρία του 1ου κύκλου κατάρτισης/επιμόρφωσης του AgriDiverCluster.
Η τρίτη διαδραστική συνεδρία είχε ως σκοπό την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τον τομέα των φυσικών προϊόντων και των προκλήσεων, τις οποίες θα κληθεί να αντιμετωπίσει το AgriDiverCluster, καθώς και την επιχειρησιακή προσέγγισή του.
Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το Σύστημα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας, καθώς και για τη συμβολή του στον τρόπο ικανοποίησης των απαιτήσεων των εμπλεκομένων του πρωτογενή και άλλων τομέων.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας πραγματοποιήθηκε η αποτύπωση της αλυσίδας αξίας του AgriDiverCluster και αναπτύχθηκε το προκαταρκτικό Επιχειρηματικό Μοντέλο (Business Model) του cluster.
Επιπλέον, αποτυπώθηκαν από τα μέλη του AgriDiverCluster τα συμπεράσματα της συνάντησης, καθώς και οι απόψεις που διατυπώθηκαν από όλους κατά τη διάρκειά της.
Η επόμενη συνεδρία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά αρχές Σεπτεμβρίου.

 

 

Copyrights © 2020 AgriDiverCluster All Rights Reserved. Powered by TROPOS Productions

X