4η Διαδραστική Συνεδρία AgriDiverCluster (21.09.2021)

4η Διαδραστική Συνεδρία AgriDiverCluster (21.09.2021)

Την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, διαδικτυακά, η 4η συνεδρία του 1ου κύκλου κατάρτισης/επιμόρφωσης του AgriDiverCluster (https://agridivercluster.org/). Η τέταρτη διαδραστική συνεδρία είχε ως σκοπό την παρουσίαση των πρώιμων αποτελεσμάτων της SWOT & της stakeholder analysis στους συμμετέχοντες. Επιπρόσθετα, κατά τη συνεδρία και μέσω της αποτύπωσης του τρόπου λειτουργίας, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των clusters, αναδείχτηκε ο χαρακτήρας, ο κεντρικός στόχος αλλά και το όραμα του AgriDiverCluster.

Επιπλέον, αποτυπώθηκαν από τα μέλη του AgriDiverCluster τα συμπεράσματα της συνάντησης, καθώς και οι απόψεις που διατυπώθηκαν από όλους κατά τη διάρκειά της.

Η επόμενη συνεδρία θα πραγματοποιηθεί διαζώσης την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, στους χώρους του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, περιοχή Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Copyrights © 2020 AgriDiverCluster All Rights Reserved. Powered by TROPOS Productions

X