Υποβολή ερευνητικής πρότασης AgriDiverCluster-2

Υποβολή ερευνητικής πρότασης AgriDiverCluster-2

 

Την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και στα πλαίσια της επιτυχημένης συνεργασίας των μελών του AgriDiverCluster, υποβλήθηκε ερευνητική πρόταση στη δεύτερη φάση του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις». Η ερευνητική πρόταση έχει τίτλο «Ελληνική βιοποικιλότητα και φυτογενετικοί πόροι: Ταυτοποίηση, παραγωγικές πρακτικές και εγχώριες πρώτες ύλες για την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών προτύπων» με ακρωνύμιο “AgriDiverCluster-2”. Την υποβολή της πρότασης ανέλαβε και συντόνισε η ομάδα εργασίας του Φορέα Αρωγού, υπό την καθοδήγηση της συντονίστριας του έργου, Δρ. Κατερίνα Γρηγοριάδου, εντεταλμένη ερευνήτρια του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Η ομάδα εργασίας ανέλαβε ένα δύσκολο έργο, της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών και της συγγραφή μιας σωστά δομημένης πρότασης. Συντονίστρια εταιρία ανέλαβε η «ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ» και επιστημονικά υπεύθυνος ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Ηλ. Γιάννενας. Στην πρόταση λαμβάνουν μέρος οι 12 εταιρίες μέλη του ΣΣΚ:
Μάρκος Μπαγκατζούνης &Υιοί ΑΕΒΕ, ΓΕΩΕΛΛΑΣ, Κορρές-Φυσικά Προϊόντα, Ελληνικές Βιομηχανίες Ζωοτροφών-ΕΛΒΙΖ, Symbeeosis Ευ Ζην Α.Ε., Βίτρο Ελλάς, Ελληνικά Γαλακτοκομεία - Όλυμπος, Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Νομού Ημαθίας, TROPOS Branding, ΓΑΙΑ, Αγροτικός Συνεταιρισμός Ορχομενού, Θεμέλιον Γης, καθώς και συνεργαζόμενοι ερευνητικοί φορείς.
Η παρούσα ερευνητική πρόταση αποτελεί την αρχή μιας πετυχημένης συνεργασίας στο πλαίσιο του AgriDiverCluster.

Copyrights © 2020 AgriDiverCluster All Rights Reserved. Powered by TROPOS Productions

X