Category Archives: Νέα

Untitled design (1)

1η Διαδραστική Συνεδρία AgriDiverCluster (12.05.2021)

Την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία διαδικτυακά, η 1η συνεδρία του 1ου κύκλου κατάρτισης/επιμόρφωσης του AgriDiverCluster.

Τα μέλη του cluster ανταποκρίθηκαν πλήρως στο κάλεσμα και συμμετείχαν στην πρώτη διαδραστική συνεδρία, που είχε ως σκοπό την εξοικείωση των συμμετεχόντων με την ιδέα και την λειτουργία των clusters.

Επιπλέον, ενημερώθηκαν εισαγωγικά για τις νομικές δυσκολίες που προκύπτουν σε σχέση με την αξιοποίηση της βιοποικιλότητας και την χρήση παραδοσιακών ποικιλιών για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων διατροφής. Αποτυπώθηκαν τα συμπεράσματα της συνάντησης καθώς και απόψεις των μελών σχετικά με το προφίλ του AgriDiverCluster.

Η επόμενη συνεδρία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, την Πέμπτη 17 Ιουνίου.

NEW

Υποβολή ερευνητικής πρότασης AgriDiverCluster-2

Την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και στα πλαίσια της επιτυχημένης συνεργασίας των μελών του AgriDiverCluster, υποβλήθηκε ερευνητική πρόταση στη δεύτερη φάση του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις». Η ερευνητική πρόταση έχει τίτλο «Ελληνική βιοποικιλότητα και φυτογενετικοί πόροι: Ταυτοποίηση, παραγωγικές πρακτικές και εγχώριες πρώτες ύλες για την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών προτύπων» με ακρωνύμιο “AgriDiverCluster-2”. Την υποβολή της πρότασης ανέλαβε και συντόνισε η ομάδα εργασίας του Φορέα Αρωγού, υπό την καθοδήγηση της συντονίστριας του έργου, Δρ. Κατερίνα Γρηγοριάδου, εντεταλμένη ερευνήτρια του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Η ομάδα εργασίας ανέλαβε ένα δύσκολο έργο, της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών και της συγγραφή μιας σωστά δομημένης πρότασης. Συντονίστρια εταιρία ανέλαβε η «ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ» και επιστημονικά υπεύθυνος ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Ηλ. Γιάννενας. Στην πρόταση λαμβάνουν μέρος οι 12 εταιρίες μέλη του ΣΣΚ:
Μάρκος Μπαγκατζούνης &Υιοί ΑΕΒΕ, ΓΕΩΕΛΛΑΣ, Κορρές-Φυσικά Προϊόντα, Ελληνικές Βιομηχανίες Ζωοτροφών-ΕΛΒΙΖ, Symbeeosis Ευ Ζην Α.Ε., Βίτρο Ελλάς, Ελληνικά Γαλακτοκομεία – Όλυμπος, Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Νομού Ημαθίας, TROPOS Branding, ΓΑΙΑ, Αγροτικός Συνεταιρισμός Ορχομενού, Θεμέλιον Γης, καθώς και συνεργαζόμενοι ερευνητικοί φορείς.
Η παρούσα ερευνητική πρόταση αποτελεί την αρχή μιας πετυχημένης συνεργασίας στο πλαίσιο του AgriDiverCluster.

AGRIDIVER CLUSTER (5)-min

Διαδυκτυακή συνάντηση συντονιστών έργων ΣΣΚ

Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε συνάντηση  μεταξύ ενταγμένων Φορέων Αρωγών της 1ης πρόσκλησης ΣΣΚ,  με σκοπό την συνεργασία και τον προγραμματισμό δύο κύκλων σεμιναρίων που αφορούν τις δράσεις των έργων. Οι παρευρισκόμενοι συζήτησαν για την δυσκολία κατανόησης της λειτουργίας ενός cluster από τους εταίρους. Εκτός από τους συντονιστές του AgriDiverCluster συμμετείχαν οι συντονιστές/εκπρόσωποι  των έργων «Συνεργασία Καινοτομίας για την Προστασία και Ασφάλεια Περιβαλλοντικών Κινδύνων», «Δημιουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας για τις Πρώτες Ύλες (GRawMat)», «ΗΦΑΙΣΤΟΣ- Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για Έξυπνη Παραγωγή», «Συγκρότηση συνεργατικού σχήματος καινοτομίας για την βιώσιμη ανάπτυξη των φορέων του αμπελο-οινικού κλάδου μέσω δικτύου καινοτομίας, προώθησης της έρευνας και της μεταφοράς γνώσεων και πληροφορίας»

11412022_1650702171830767_3385739073672407998_o[1]

Επιμόρφωση μελών ΣΣΚ

Στη διάρκεια του έργου θα πραγματοποιηθούν δύο κύκλοι εκπαιδευτικών σεμιναρίων

Α.  Ο πρώτος κύκλος θα έχει σκοπό την εξοικείωση των συμμετεχόντων φορέων με την ιδέα και τη λειτουργία των clusters, την ενημέρωση γύρω από καλές πρακτικές  και προώθησης συνεργασιών σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες σε τομείς όπως συνεργατικοί σχηματισμοί, κέντρα καινοτομίας, ανταγωνιστικότητα & επιχειρηματικότητα, πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης και στρατηγικές ευφυούς εξειδίκευσης. Θα αναλυθεί ο τρόπος λειτουργίας ενός cluster, τρόποι χρηματοδότησης, δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών και ότι σχετίζεται με την ορθή λειτουργία. Ακόμη θα αναπτυχτούν θέματα όπως οι προκλήσεις I) της δημιουργίας μιας κοινής εταιρικής σχέσης, II) της προώθησης της καινοτομίας, ΙΙΙ)  της προώθησης της συνεργασίας, iv) της διεθνοποίησης, 5) της βελτίωσης των συμπράξεων συνεργατικών σχηματισμών. Ακόμη θα πραγματοποιηθεί ποιοτική αποτύπωση των αλυσίδων αξίας των ελληνικών ΦΠ (qualitative value chain analysis), παράλληλα με μια ανάλυση εμπλεκόμενων μερών (stakeholder analysis), με την οποία θα αποτυπωθούν οι σχέσεις, οι απόψεις, οι επιδιώξεις και τα ενδιαφέροντα των εμπλεκόμενων, καθώς και θα αξιολογηθεί η διάθεσή τους να συμμετέχουν σε συνεργατικούς σχηματισμούς και σε δράσεις προώθησης, αξιοποίησης και ανάδειξης των φυσικών προϊόντων.

Β. Ο δεύτερος κύκλος σεμιναρίων θα αφορά την αειφορική αξιοποίηση της ελληνικής βιοποικιλότητας και των φυτογενετικών πόρων, τη νομοθεσία που τη διέπει, τη δυνατότητα εκμετάλλευσης της,  την πιστοποίηση / αυθεντικοποίηση των παραγόμενων προϊόντων αλλά και των πρακτικών κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης των επιχειρήσεων, την δημιουργία ταυτότητας προϊόντων καθώς και καινοτόμους μεθόδους παραγωγής καινοτόμων φυσικών προϊόντων.

Επισκέψεις στο εσωτερικό και εξωτερικό για την επιμόρφωση των μελών. Ειδικά στο εξωτερικό θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε clusters για ενημέρωση πάνω στη λειτουργία τους και θα προσκληθούν μέλη από αυτούς να καταθέσουν την εμπειρία τους στα σεμινάρια ή στις ενημερωτικές ημερίδες. Επισκέψεις σε σχετικές εκθέσεις του χώρου θα συντελέσουν στην ανάλυση της αλυσίδας αξίας.

Copyrights © 2020 AgriDiverCluster All Rights Reserved. Powered by TROPOS Productions

X