Ολοκλήρωση του επιχειρησιακού κέντρου του AgriDiverCluster.

Ολοκλήρωση του επιχειρησιακού κέντρου του AgriDiverCluster.

Ολοκλήρωση του επιχειρησιακού κέντρου του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας, AgriDiverCluster.

Πραγματοποιήθηκε διαμόρφωση χώρων γραφείων και χώρων συνεργασίας, στο ιστορικό κτήριο του Ινστιτούτου Σιτηρών και συγκεκριμένα στο πρώην εργαστήριο καλαμποκιού του «Ινστιτούτου Σιτηρών», που βρίσκεται στο αγρόκτημα του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Το ιστορικό αυτό κτήριο που κτίστηκε προπολεμικά, τη δεκαετία του 1930, είναι ιδιαίτερου κάλους και πρωτοποριακής αρχιτεκτονικής. (Σήμερα στεγάζει το διοικητικό τμήμα του ΙΓΒΦΠ, καθώς και τα γραφεία πολλών ερευνητών.)

Στον πρώτο όροφο του κτηρίου υπάρχει πλέον ξεχωριστός χώρος, ο οποίος μετά από σχετική αναμόρφωση εξοπλίστηκε με την ανάλογη αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή.

 

Copyrights © 2020 AgriDiverCluster All Rights Reserved. Powered by TROPOS Productions

X